Picture protest
Terug

Sluimerend ongenoegen

Een zekere mate van ongenoegen en risico op onrust zal altijd aanwezig zijn, sluimerend in de samenleving. Onze samenleving is niet zo maakbaar dat we dit kunnen wegnemen. Bovendien hoort een zekere mate van ongenoegen bij een democratie.

In deze fase zijn er signalen dat het ongenoegen leidt tot spanningen en een eventuele escalatie. Hier draait het om preventie: voorkomen dat dat sluimerend ongenoegen toeneemt. Deze fase vormt de basis voor het later omgaan met maatschappelijke onrust. Het is dan ook belangrijk om als gemeente deze basis op orde te hebben.

Dit kan door ongenoegen en polarisatie te verminderen. Sleutelelementen zijn integrale samenwerking en het goed ontvangen en reageren op de grieven van inwoners. Daarnaast alert blijven op signalen van toenemend maatschappelijk ongenoegen.

Pagina's

  • Nieuws & trends
  • Lessen
  • Expert pool
  • Handelingskader
  • Netwerk Partners
  • Publicaties

Service