Picture protest
Terug

Randvoorwaarden beleid

Voor het vormgeven en aanscherpen van beleid ten aanzien van maatschappelijke onrust is een aantal algemene zaken van belang om bewust van te zijn.

  • Risico’s en kansen: ongenoegen en onrust brengen niet alleen problemen mee; ze geven ook inzicht in perspectieven en grieven die – mits goed geadresseerd – de democratie en bestuurlijke slagkracht kunnen vergroten.
  • Lange adem: ongenoegen kun je niet van de een op de andere dag verminderen. Het vraagt om langdurige focus. Het is dan ook van belang om beleid op te stellen voor de langere termijn.
  • Brede focus: minder incident gedreven en gericht op het voorkomen van dreigende brandjes. Meer aandacht voor structureel verminderen van collectief ongenoegen. Een ambtenaar noemde het “van OOV naar wijkbeheer”.
  • Grenzen over: onrust en het ongenoegen houdt zich niet aan gemeentegrenzen. De ervaring leert dan ook dat je in je beleid niet alleen gericht moet zijn op je eigen gemeente. Ga dan ook de samenwerking aan met buurtgemeenten, met de regio en het rijk.

Randvoorwaarden van beleid

Pagina's

  • Nieuws & trends
  • Lessen
  • Expert pool
  • Handelingskader
  • Netwerk Partners
  • Publicaties

Service