Picture protest
Terug

Oplopende spanningen

In deze fase lopen de spanningen op. Een mix van triggers en aanleidingen doet onvrede en wantrouwen toenemen. Polarisatie verdiept zich en wordt zichtbaar. Onrust wordt voelbaar onder mensen, in wijken en/of online. De bereidheid tot actie neemt toe, er komen bijvoorbeeld demonstraties. Ook kunnen influencers zich gaan roeren en oproepen tot verzet. Er kunnen concrete meldingen van gevaar zijn.

Het is lastig om deze fase in de tijd neer te zetten omdat deze erg kan variëren. Zo kan de periode waarin polarisatie zich verdiept en zichtbaar wordt langere tijd duren of binnen de kortste keren plaatsvinden.

De ervaring leert dat het van belang is om in te zetten op het herkennen van polarisatie en de-escalatie. Het is zaak om risicosituaties, groepen en leiders te identificeren en gericht maatregelen te treffen. Het is cruciaal om kundig op te treden, met een combinatie van preventie en repressie, empathie en handhaven.

Specifiek vakmanschap is hier van het grootste belang. Scholing in de-polarisatie en conflicthantering is essentieel, ook om zaken niet onbedoeld erger te maken.

Pagina's

  • Nieuws & trends
  • Lessen
  • Expert pool
  • Handelingskader
  • Netwerk Partners
  • Publicaties

Service