Picture protest
Terug

Na de escalatie

Als de escalatie bedongen is, treedt de fase van nazorg in. De dagen na de ongeregeldheden staan in het teken van ongeloof, bieden van hulp, herstel van eventuele schade en betekenis geven aan wat er is gebeurd. Als de stof is neergedaald en er enige tijd is verstreken, kan worden gewerkt aan het afsluiten van hetgeen er is gebeurd. Door onder meer verhalen op te halen van alle betrokkenen en te leren van wat er goed en minder goed ging. Ook aandacht voor slachtoffers, daders en professionals blijft nodig.

Het is van belang om te beseffen dat als de escalatie over is, het ongenoegen er nog steeds is. Het is zaak om als gemeente opnieuw de verbinding aan te gaan en het vertrouwen te herstellen. Door versterken van het sociaal weefsel en de dialoog met inwoners en professionals. In feite is het de bedoeling om de cirkel rond te maken en weer toe te werken naar preventie en omgaan met sluimerend ongenoegen op basis van geleerde lessen.

Pagina's

  • Nieuws & trends
  • Lessen
  • Expert pool
  • Handelingskader
  • Netwerk Partners
  • Publicaties

Service