Picture protest
Terug

Escalatie openbare ruimte

Wat te doen als het toch misgaat, ondanks alle inspanningen en genomen maatregelen? De spanningen escaleren en er vindt een verstoring van de openbare orde plaats. Doordat bijvoorbeeld een demonstratie uit de hand loopt, er ongeregeldheden ontstaan of rellen uitbreken. Ook online kunnen er ordeverstoringen plaatsvinden.

Het is alle hens aan dek. En er is sprake van crisisbeheersing en -communicatie. Ofwel het managen van een crisis: een ingrijpende gebeurtenis of (gewelddadige) escalatie van ongenoegen.

De wijze waarop wordt opgetreden kan effect hebben op de mate van onrust en ongenoegen na de escalatie. In die zin biedt een crisis ook kansen. Omdat er nieuwe partners komen, omdat er nu meer aandacht komt voor preventie /of omdat zaken anders aangepakt gaan worden. Het is wijs is om bij het managen van de crisis ook rekening te houden met de situatie na de escalatie.

Pagina's

  • Nieuws & trends
  • Lessen
  • Expert pool
  • Handelingskader
  • Netwerk Partners
  • Publicaties

Service